CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC MINH

  • Tiếng Việt
  • English
 • Logo Quốc Minh
 • (MẸO) CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHANH CHÓNG

  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHANH CHÓNG

  1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?
  • Khi thực hiện chuyển đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân mới doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Trường hợp người đại diện theo pháp luật đã có thẻ căn cước công dân nhưng thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân; thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Trường hợp thẻ căn cước công dân bị mất và được cấp lại thẻ mới, hoặc thẻ căn cước công dân cũ hết hiệu lực phải chuyển sang thẻ mới.
  1. Điều kiện để thực hiện thủ tục cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? 
  • Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật phải còn hiệu lực, thẻ căn cước công dân không bị hư hỏng, sai sót thông tin.
  • Có bản sao căn cước công dân mới của người đại diện theo pháp luật
  • Có hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
  • Hoàn thành lệ phí của thủ tục cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  1. Hồ sơ cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?
  • Bản sao công chứng Căn cước công dân mới của đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, thành viên công ty có sự thay đổi;
  • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
  1. Quy trình thực hiện thủ tục cập nhật căn cước công dân mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?
  • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dangkykinhdoanh.gov.vn
  • Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

   

  Developed by iColor Branding