CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC MINH

  • Tiếng Việt
  • English
 • Logo Quốc Minh
 • Outdoor wooden floor EU-D145H21

  Dimensions: 150mm x 21mm x 2200mm

 • Mô tả

  Absolute water resistance: WPC structure - Wood plastic composite is the link between the PVC particles that cover, protect the wood grain from moisture, water from the outside environment. Synonymous Wood Plastic –WPC will not change size, regardless of weather conditions such as humidity, temperature changes.
  Hardness, good bearing capacity: WPC - Composite wood inherits the hardness and good resistance of natural wood. Thanks to that, WPC - Wood plastic composite is molded into many different molds to apply to life.
  Moderate weight: Wood plastic composite – WPC neutralizes the weight of wood and PVC. WPC – Plastic wood has a moderate weight, not too light like PVC, but not too heavy like natural wood.
  Safe for health: Unlike many traditional materials such as mdf, hdf, mfc... use toxic adhesives to bond. During the high-temperature firing process, the melted PVC plastic will take on the role of binding the components together to form Wood Plastic - WPC, which is absolutely safe for users' health.
  Impact resistance by organisms: Wood plastic composite - WPC will not be damaged by termites, insects, mold, moss.

  Chịu nước tuyệt đối: Cấu tạo WPC – Gỗ nhựa composite là liên kết giữa các hạt nhựa PVC bao bọc, bảo vệ hạt gỗ hạt gỗ khỏi hơi ẩm, nước từ môi trường bên ngoài. Đồng nghĩa với Gỗ nhựa –WPC sẽ không thay đổi kích thước, bất chấp điều kiện thời tiết như độ ẩm, nhiệt độ có thay đổi.
  Tính cứng, chịu lực tốt: WPC – Gỗ composite thừa hưởng tính cứng, khả năng chịu tốt của gỗ tự nhiên. Nhờ đó mà WPC – Gỗ nhựa composite được đúc thành nhiều khuôn mẫu khác nhau để ứng dụng vào đời sống.
  Trọng lượng vừa phải: Gỗ nhựa composite – WPC trung hòa khối lượng của gỗ và nhựa PVC. WPC – Gỗ nhựa có trọng lượng vừa phải, không quá nhẹ như nhựa PVC, nhưng cũng không quá nặng như gỗ tự nhiên.
  An toàn với sức khỏe: Không giống như nhiều vật liệu truyền thống như gỗ mdf, hdf, mfc… sử dụng keo dính độc hại để liên kết. Trong quá trình nung ở nhiệt độ cao, nhựa PVC tan chảy sẽ đảm nhận vai trò kết dính các thành phần với nhau để tạo thành Gỗ nhựa – WPC, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng.
  Kháng tác động bởi sinh vật: Gỗ nhựa composite – WPC sẽ không bị hư hại bởi mối mọt, côn trùng, nấm mốc, bám rêu.

  Developed by iColor Branding